Gravhøje, stenhøje og mindesten på Brattingsborg gods.

 

Mange af oplysningerne i denne sektion, har jeg fået fra forskellige kilder, men mest fra Palle Eriksens bog: Samsøs store Stengrave. Trykt på Poul Kristensens Grafiske virksomhed i Herning. Hvis man interesserer sig for Stengrave ol. Vil jeg på det kraftigste anbefale denne bog. Ligeledes har Anders Danneskiold Lassen,  Svend Bagge,  Arne Østergaard,  Mogens Wedel Heinen,  og Palle Eriksen selv, været til stor hjælp med spredte oplysninger. Supplerende underbyggende oplysninger er hentet i Det Kulturhistoriske Centralregister.

Jeg skal gøre opmærksom på, at de omtalte Gravhøje og Stenhøje ligger på privat grund. Man må altså ikke bare følge kortene, og besigtige gravhøjene ved selvsyn, men jeg håber fotografierne kan være med til at dulme en eventuel nysgerrighed. Samtlige fotografier er taget af mig selv.

Rundt omkring på Brattingsborg jorde findes rigtig mange gravhøje, nogle ca. 5000 år gamle. Nogle er mere forfaldne end andre, og nogle er næsten forsvundet. Godsinspektør Hans William August Kruse, også kaldet Samsøs første arkæolog, gjorde en stor indsats for at redde hvad reddes kunne, af disse gravhøje. Han tiltrådte i 1839 for grevskabet Samsøe, og bosatte sig på Ørnslund, som dengang var en fire længet gård. Kruse boede her indtil hans død i 1881. Da der i disse år blev fundet store mængder oldsager på Samsø, sørgede Kruse for at få det hele bragt til Ørnslund, hvor han møjsommeligt sørgede for at opmåle og registrere det hele, og det hele blev omhyggeligt indført i en oldsagsprotokol.

Til at starte med ville Kruse for alt i verden forhindre at nogen forstyrrede gravfreden i den store mængde jættestuer og gravhøje der befandt sig rundt om Ørnslund. Til sidst gav han dog efter, og i årene 1865 - 69 lader han 5 jættestuer udgrave. Her fandt han store mængder økser og mejsler, mange meget fint slebet. Den egentlige grund til at Kruse udgravede disse jættestuer, var ikke for at plyndre dem for oldsager. Nej den egentlige grund var, at mange af de kæmpe dæksten var skredet ned. For at disse sten kunne komme på plads igen, måtte side stenene rettes op, derfor var det nødvendigt at fjerne jorden på højene.

Ved Åsmarks høj lagde han 2 nedskredne dæksten på plads. Ved Østlige Hyldehøj lagde han 3 overliggere på plads. I Rævebakke-dobbeltjættestuen var  dækstenene dog borte. Kruse skriver at dækstenene blev fjernet af en bonde i 1930'erne. Stenene er formentlig slået til skærver, og efterfølgende solgt. Utroligt ærgerligt, da dækstenene virkelig ville pynte på dette fantastiske anlæg. Ved Ingeborgs høj fik han reddet en enkelt dæksten.

Kruse skriver om Jættestuen Ørby Huslod: "Efter d. 5 april 1869 at have lagt de 2 dæksten, der i mange år havde været sunkne ned i graven, i nyt leje, blev indgangen til, og selve graven udgravet". Dette kan måske sætte spørgsmålstegn ved hensigten med at udgrave højene. Der var jo heller ingen dæksten at finde ved Rævebakken. I dag forstår man ham dog godt, og stengravene ser også først pæne og imponerende ud, når de store dæksten ligger på deres sæde.

Kruses, og efterfølgende fund blev i 1941 skænket til Samsø museum, hvor samlingen i dag kan ses.

 I dag gør National museet en stor indsats for at restaurere og vedligeholde gravhøjene.

Tilbage til Kruse, for har man sagt "Brattingsborg skov" er man nød til også at sige "Kruse" idet hans sten er overalt i skoven. Han lavede masser af stenkasser, hvor grøfter og kanaler er ført under skovvejene. 

Han lod bl.a  8 Comtesse mindesmærker opføre, til minde om Christian Frederik lensgreve af Danneskiold-Samsøe og Emilie Henriette Dagmar comtesse Krag-Juel-Vind-Frijs Pigebørn.

Derforuden lavede han nogle kæmpe anlæg omkring Ørnslund, hvor haven dengang var meget større end den er nu. Det skal siges at det også er Kruse der er hovedophavsmanden til Kongehøjen, som vi kender den i dag, og mindestenen ude ved Kanhavekanalen er også hans værk.

Stendysserne blev opført 4200 - 3200 f. kr. 

Jættestuerne fra 3200 - 2800 f. kr.

Først kikker vi lidt på de gravhøje jeg kender til. Mange af disse gravhøje er restaureret. Derforuden findes der dog mange andre gravhøje, som enten er ødelagte, eller ikke restaureret endnu. På dette kort vises alle de kendte lokaliteter på Brattingsborg. Langt de fleste "prikker" er gravhøje. Kortet er hentet i Det Kulturhistoriske Centralregister.

 

 

De efterfølgende 2 kort indeholder links til ord og billeder over de flotteste stengrave, samt alle Kruses sten.

Kortene er opbygget med Flash. Du er derfor nød til at have Macromedia Flash player installeret for at kunne se kortene.

Og så videre til alle August Kruses sten ude i skoven.

   newbie.dk